CHERLEAN

自2014年起 [cher(เฌอ):ต้นไม้ธรรมชาติ] + [lean:การพิงเอนกาย] cherleanจึงหมายถึงการนั่งพักเอนกายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เราเริ่มต้นจากความชอบในการหากระเป๋าที่ใช้ได้ง่ายๆทุกวันมีความเป็นธรรมชาติใช้งานง่ายในชีวิตป...
閱讀更多

關於設計師

關注設計館

目前總共有 5 人追蹤,加入追蹤就可獲得有新品上架最新消息與商品優惠通知!

加入關注

商品分類

排序